Kursprogram - høst 2019 & vår 2020
Her finner du informasjon om våre kurs og vårt kursprogram.

For å bli sertifisert Thermia installatør må alle 4 kursene være bestått.
Kursene gjennomføres hos Thermia i Gjerdrums vei 14, og er gratis. 
Thermia spanderer lunsj. NO SHOW debiteres med kr 500.
 
Påmeldning til mail firmapost@thermia.no eller på telefon 400 35 185

Alle moduler må være bestått for å bli sertifisert Thermia installatør. 

Meld deg på her: https://www.thermia.no/kurs/kursprogram-hoest-2019-vaar-2020/