Test varmekalkulatoren og se hva du kan spare
Hvilken energikilde bruker du i dag?
Velg oppvarmingssystem
Nåværende forbruk (kWh/år)
0
Din energipris i dag (veiledende priser) øre/kWh inkl. nettleie, avgifter etc. kr/m3
OBS! Dette er en enkel varmekalkulator, som viser hvor mye du kan redusere dine energikostnader til oppvarming, ved å installere varmepumpe. I beregningen er det ikke tatt hensyn til investeringskostnadene. Ta kontakt med oss for en mer nøyaktig beregning.
OPPVARMINGSKOSTNAD Nåværende kostnader (kr/år) 0 Nye kostnader (kr/år) 0
Du kan spare (kr/år) 0