Hvordan fungerer jordvarme?

En jordvarmepumpe varmer opp boligen ved å utnytte solvarmen som lagres i bakken. Men hvordan fungerer det egentlig?

Hvordan fungerer jordvarme?

  1. En kollektorslange graves ned i bakken på 1 meters dybde
  2. I kollektorslangen sirkulerer det væske
  3. Væsken varmes opp av jordvarme som er lagret fra solen
  4. Oppvarmet væske pumpes opp til boligen
  5. En jordvarmepumpe utvinner varmen ved hjelp av kompressorteknologi
  6. Væsken pumpes ned under jorden igjen

For å utnytte jordvarmen graver man en kollektorslange i jorden på ca en meters dybde. Hvor lang kollektorslange som er nødvendig bestemmes av boligens størrelse, plassering og andre forhold. Væsken i kollektorslangen henter varme fra bakken. Ved hjelp av energieffektiv kompressorteknologi, utvinnes varmen av en varmepumpe, som deretter fordeler varmen i husets varme- og varmtvannssystem. Væsken pumpes tilbake i kollektorslangen, hvor det blir varmet opp, og igjen utnyttes av jordvarmepumpen.

Væsken i kollektorslangen fortsetter å sirkulere runde etter runde, igjen og igjen, år etter år. Jordvarmen passer seg selv, og varmepumpen har en levetid på rundt 20-30 år.

Det er mange fordeler med jordvarme:

  • Jordvarme har minimale påvirkninger på miljøet
  • Varmekostnadene kan reduseres med opptil 85 prosent
  • Det er ikke nødvendig med en energibrønn
  • Kollektorslangen gir jevn temperatur hele året, uavhengig av utetemperaturen

Forhåpentlig har du nå litt mer følelse av hvordan jordvarme fungerer. Du kan også lære mer om hvordan en varmepumpe fungerer på innsiden.

 

Fyrer du med olje?

Fyrer du fremdeles med olje? Da er tiden inne for å bytte til en fremtidsrettet varmeløsning, og her er bergvarme eller jordvarme et meget godt alternativ. 

FRA OLJEFYRING TIL VARMEPUMPE

Tilskudd fra Enova

I 2015 innførte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Registrerer du kvitteringene i Enovas nettportal får du pengene tilbake i løpet av tre uker.

LES MER OM TILSKUDD FRA ENOVA

Hvor mye kan du spare?

Det er flere ting som påvirker hva du kan spare ved å installere en varmepumpe. Prøv vår kalkulator og få en indikasjon på hvor mye det er snakk om.

SJEKK HVA DU KAN SPARE