Kontaktinformasjon

Thermia Varmepumper

Besøksadresse:
Gjerdrums vei 14, 0484 Oslo

Postadresse:
Thermia Norge AS, Gjerdrums vei 14, 0484 Oslo

Telefon:
+47 400 35 185

Ordre: 
ordre@thermia.no 

Faktura: 
scanning@thermia.no

Service: 
service@thermia.no

Generelle henvendelser:
firmapost@thermia.no

Organisasjonsnummer:
920 709 001