Thermia Link

 • En styringsenhet for hele boligens varmesystem
 • Plasseres på valgfritt sted i boligen
 • Trådløs kommunikasjon mellom varmepumpen og de øvrige enhetene i varmesystemet

Frittstående styringspanel for din varmepumpe

Med tilbehøret Thermia Link samles hele husets varmesystem i en styringsenhet. Kan plasseres hvor som helst i boligen.

Trådløs kommunikasjon mellom alle enheter i varmesystemet

Thermia Link knytter sammen alle enheter i varmesystemet via trådløs kommunikasjon (Z-wave). Ved at samtlige enheter i varmesystemet hele tiden sender informasjon om det aktuelle varmebehovet i boligen, kan din varmepumpe optimere driften etter det behov som finnes. Det innebærer at energiforbruket minimeres. 

Thermia Link gir deg maksimal komfort i hjemmet, ved og stille inn temperaturen du ønsker i de respektive rommene. 

Senk varmen når du er bortreist - og kom hjem til en varm og komfortabel bolig

Ved å aktivere  "Bortreist"-funksjonen senker Thermia Link temperaturen i perioden du er borte. Dermed oppnås ytterligere besparelser. I kalenderen stiller du temperaturen så det er varmt og komfortabelt når du kommer hjem. 

Enkel installasjon 

Installasjonen av Thermia Link er enkel og problemfri. Enhetene kobles sammen via trådløs kommunikasjon og starter umiddelbart jobben til et perfekt inneklima og reduserte varmekostnader. 

Thermia Link kan benyttes sammen med alle Thermia varmepumper produsert etter 2008.

Fakta - Thermia Link

 • Hele varmesystemet samles i en styringsenhet
 • Trådløs kommunikasjon
 • Sentral plassering i boligen
 • Individuell styring av temperaturen i alle rom
 • Optimerer varmepumpen

Be om tilbud

Vi utarbeider et gratis og uforpliktende tilbud basert på dine opplysninger.

Fyll ut informasjonen under, og vi vil kontakte deg for å gå gjennom dine behov og ønsker. Basert på denne informasjonen, vil du få et tilbud. Det er selvfølgelig gratis og uforpliktende.

Navn: * By: * Telefon dagtid: * E-postadresse: *

(* = obligatoriske opplysninger)

Produktegenskaper:

 • En styringsenhet for hele boligens varmesystem
 • Plasseres på valgfritt sted i boligen
 • Trådløs kommunikasjon mellom varmepumpen og de øvrige enhetene i varmesystemet
 • Individuell styring av temperaturen i alle rom
 • Mulighet til å lage ukesprogrammeringer
 • Bortreist funksjon