Enova tilskudd

Installerer du en varmepumpe har du rett til tilskudd fra Enova.

I 2015 innførte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. Registrerer du kvitteringene i Enovas nettportal får du pengene tilbake i løpet av tre uker.

Les mer om Enova tilskudd her www.enova.no/privat