Enova tilskudd

Installerer du en varmepumpe har du rett til tilskudd fra Enova.

I 2020 må du slutte å fyre med olje. Er du klar? 

Les mer om Enova tilskudd her www.enova.no/privat

 

 

Hvordan fungerer ordningen?

Støtte til utvalgte typer varmepumper er rettighetsbasert og boligeiere slipper å søke før de kjøper.

Den nye ordningen har en meny med 15 tiltak. Mens den gamle ordningen kun gjaldt eksisterende boliger, inkluderer den nye ordningen også nybygg. I tillegg kan boligeier valgfritt kombinere flere tiltak og oppnå høyere støtte. De som kombinerer varmepumpene med solvarme og/eller varmestyring får støtte til alle disse systemene. Man kan få inntil 20 000 kr i støtte for luft-til-vann varmepumper og inntil 30 000 kr for væske-til-vann-varmepumper. Enova vil gir tilleggsstøtte på 10 000 kr når det installeres energimålere som gjør det mulig for boligeier å se hvor godt varmepumpen fungerer. NOVAP anbefaler alle å installere energimålere.

Når boligeier erstatter en oljefyr med varmepumpe eller bioenergi gir Enova støtte til fjerning av oljefyr og oljetank. Ved installasjon av luft-til-luft-varmepumpe eller bioenergiløsning kan man med det nye ordningen også få støtte til fjerning av parafintank og parafinovn. I tillegg vil avtrekksvarmepumper og ventilasjonsvarmepumper som er koblet mot et vannbårent system få støtte.

Slik går du frem

Før boligeier registrerer kostnadene, må tiltaket være ferdig gjennomført og betalt, og alle fakturaer eller kvitteringer må foreligge. For å ha rett til å få tilbake penger for energimåler og fjerning av oljekjel og tank, må kostnadene til dette dokumenteres samtidig med kostnadene til varmepumpen. Det må fremgå på fakturaen hvilken varmepumpemodell som er valgt. Der energimålerne ikke er integrert i varmepumpa, må det fremgår av faktura at energimålere er installert. Siste faktura for tiltaket kan ikke være eldre enn fire måneder.