Garanti og reklamasjon

Her har vi samlet informasjonen du trenger ved reklamasjons- og garanti-spørsmål.

Utfylling av registreringsskjema

Registreringskortet sendes Thermia Norge AS så snart som mulig etter at installasjonen er utført.

Du kan også fylle ut registreringsskjemaet, og sende det elektronisk til service@thermia.no.

Thermia Norge AS, Gjerdrums vei 14, 0484 Oslo

Fremgangsmåte ved reklamasjon på kompressor

1. Ta kontakt med installatør.
2. Oppgi feil eller alarmkode som vises i displayet.
3. Installatør rykker ut for feilsøkning.
4. Installatør henvender seg til Thermia Norge AS for nødvendige reservedeler.
5. Henvendelse gjøres på telefon 400 35 185 eller e-post service@thermia.no

6. Oppgi modellbetegnelse og serienummer tilgjengelig ved henvendelse.
7. Bruk vårt elektroniske Reklamasjonsskjema.
8. Ved bruk av reservedeler, skal bare originale deler benyttes.
9. Benyttede deler faktureres, men krediteres når deler og reklamasjonsskjema returneres.
10. Deler returneres sammen med reklamasjonsskjema og kopi av faktura for utført arbeid senest 20 virkedager etter reklamasjonen er utført til:

Thermia Norge AS, Gjerdrums vei 14, 0484 Oslo
eller på service@thermia.no

Fremgangsmåte ved reklamasjon

Ved reklamasjon ber vi om at Reklamasjonsskjemaet fylles ut med følgende opplysninger:

  • Varmepumpe type
  • Serienummer / tilvirkningsnummer
  • Installasjonsdato / igangkjøringsdato
  • Navn og adresse på kunden.
  • Navn og adresse på lokasjon av varmepumpe.
  • Feilbeskrivelse, utfyllende informasjon.
  • Alarmkode som vises i displayet.
  • Beskrivelse av utført reparasjonsarbeid.

Reklamasjonsskjemaer og fakturaer som ikke inneholder disse opplysningene vil bli returnert for å få utfyllende opplysninger.

Feil som ikke skyldes Thermia

Et varmepumpeanlegg består i hovedsak av 3 deler. Kald side, varm side og selve varmepumpen. Det er bare varmepumpen som har instrumentering og logikk som fanger opp feil i varmepumpeanlegget. Varmepumpen fanger opp slike feil for å unngå at varmepumpen er aktiv under forhold som kan skade komponenter i varmepumpen.

Dersom det påvises installasjons-feil eller feil utenfor varmepumpen som forårsaker reklamasjon eller skade på varmepumpen, vil vi belaste våre kostnader.