Fra oljefyring til varmepumpe på kort tid

Har du oljekjele og et vannbårent varmesystem, er det på tide å bytte til en fremtidsrettet varmeløsning med varmepumpe. Dette vil være en investering som både senker dine varmekostnader og øker verdien på huset, samtidig som ditt utslipp av CO2 blir betydelig redusert til beste for miljøet.

Flere alternativer
Du kan velge mellom en varmepumpe som henter gratis energi fra:

  • fjell - (henter varmen i grunnen ved hjelp av borehull)
  • mark - (henter varmen i bakken ved hjelp av slynger 1-1,5 meter under overflaten)
  • vann - (henter varme i sjø/vann ved slynger som forankres i sjø/vann)
  • luft - (henter varme fra uteluften)

Slik foregår det
Ta kontakt med en installatør som kan komme på befaring og foreta en kartlegging av effektbehovene i din bolig. Dette kalles dimensjonering og er viktig for at du skal få en varmepumpe som passer for deg og dine behov, gir best mulig varmekomfort og god driftsøkonomi.

Installatøren tar ansvaret for hele installasjonen. Arbeidet inne i huset begynner med at den gamle oljefyren demonteres. I løpet av en dag vil man ofte ha kommet så langt at varmepumpens el.kolbe settes i drift og starter oppvarmingen av varmesystem og tappevann.

Hva som skjer utenfor huset, avhenger av type varmepumpe som er valgt. En luft/vann varmepumpe krever ingen grunnboring eller andre inngrep på
tomten. Varmepumpen plasseres på et egnet sted utenfor huset, og kobles på varmesystemet. Er det valgt en bergvarmepumpe må det bores en energibrønn, eller det må graves hvis det er valgt en jordvarmepumpe. 

 

Byggeklosser

GRATIS RÅD

Uten at det koster deg noe, og selvsagt helt uforpliktende beregner vi dine energibesparelser og utarbeider forslag til varmepumpeløsning basert på opplysningene du gir oss.

UTFYLL SKJEMAET

Fyll ut opplysningene nedenfor og klikk send. Vi beregner energibesparelse og utarbeider forslag til varmepumpe basert på opplysningene nedenfor.

(* = obligatoriske opplysninger)

All personlig informasjon blir behandlet i henhold til våre regler for beskyttelse av persondata

Navn: * Adresse 1: * Postnummer: * Sted:* Telefon/mobil: * E-post: *

Nåværende energiforbruk

Oljeforbruk, liter/år El. til oppvarming, kWh/år Ved, parafin eller annet:

Huset

Byggeår: * Boligareal, totalt m²:

Jeg er interessert i varmepumpe for:

Annet som kan ha betydning for energiforbruk og beregning av besparelse: