Vanlige spørsmål om bergvarme

Her er svarene på de vanligste spørsmålene som vi får om bergvarme.

Vanligste spørsmål

 • Tar varmen slutt hvis naboene også lager energibrønner?

  Nei. Bergvarmen som din varmepumpe utnytter er fornybar solenergi. Dog skal avstanden til naboens energibrønn være minst 20 meter fra din.

 • Hvor dypt trenger man å bore?

  Dybden på borehullet bestemmes i forhold til hvor mye energi varmepumpen må utvinne for å varme opp boligen. Jo mer bergvarme som trengs, jo dypere må hullet være. Avstanden fra bakken til fast fjell påvirker også dybden. Installatøren beregner hvor dypt det skal bores i forhold til energibehovet, grunnforholdene og varmeanleggets spesifikasjoner. 

 • Hvor lenge varer varmen fra berget?

  En varmepumpe koplet til et borehull senker temperaturen i borehullet. Men senkningen kompenseres av energien som strømmer inn fra fjellmassivet. Det er anslått at temperaturen stabiliserer seg ca. fem år etter at varmepumpen er installert. Den vil da være noen grader lavere enn før boring. Det viktige er at varmepumpen ikke fjerner mer bergvarme enn det som kontinuerlig tilføres.

  Er varmeanlegget riktig dimensjonert vil borehullet levere varme i all fremtid. Det er anslått at effekten kan være 10-30 W/m (pr borehull meter) i kontinuerlig drift. Jo lenger nord desto lavere effekt uten fare for frysing av borehullet .

 • Hva koster det å installere bergvarme?

  Dette er et veldig relevant spørsmål som dessverre ikke kan besvares enkelt og entydig. Årsaken er at du ikke bare kjøper en varmepumpe når du installerer bergvarme - du kjøper hele installasjonen, som kan variere veldig fra sak til sak. For å gi en idé om investeringsnivået det medfører bergvarme, kan det imidlertid sies at prisen vanligvis faller et sted mellom 100 000 og 150 000 svenske kroner. Det er imidlertid viktig å forstå at til tross for den store investeringen, betyr de sterkt reduserte driftskostnadene at de aller fleste kan få mer penger i lommeboka allerede fra dag en.  Det er også mer å lese om hva som påvirker dine bergvarmekostnader.

 • Kan bergvarmepumpen fjernstyres?

  Ja, hvis bergvarmepumpen er produsert i 2009 eller senere. Da har du mulighet til å fjernstyre og overvåke varmepumpen via tilbehøret Thermia Online.