Vanlige spørsmål om bergvarme

Her er svarene på de vanligste spørsmålene som vi får om bergvarme.

Vanligste spørsmål

 • Tar varmen slutt hvis naboene også lager energibrønner?

  Nei. Bergvarmen som din varmepumpe utnytter er fornybar solenergi. Dog skal avstanden til naboens energibrønn være minst 20 meter fra din.

 • Hvor dypt trenger man å bore?

  Dybden på borehullet bestemmes i forhold til hvor mye energi varmepumpen må utvinne for å varme opp boligen. Jo mer bergvarme som trengs, jo dypere må hullet være. Avstanden fra bakken til fast fjell påvirker også dybden. Installatøren beregner hvor dypt det skal bores i forhold til energibehovet, grunnforholdene og varmeanleggets spesifikasjoner. 

 • Hvor lenge varer varmen fra berget?

  En varmepumpe koplet til et borehull senker temperaturen i borehullet. Men senkningen kompenseres av energien som strømmer inn fra fjellmassivet. Det er anslått at temperaturen stabiliserer seg ca. fem år etter at varmepumpen er installert. Den vil da være noen grader lavere enn før boring. Det viktige er at varmepumpen ikke fjerner mer bergvarme enn det som kontinuerlig tilføres.

  Er varmeanlegget riktig dimensjonert vil borehullet levere varme i all fremtid. Det er anslått at effekten kan være 10-30 W/m (pr borehull meter) i kontinuerlig drift. Jo lenger nord desto lavere effekt uten fare for frysing av borehullet .

 • Vad kostar det att installera bergvärme?

  Det är en mycket relevant fråga som tyvärr inte går att ge ett enkelt och entydigt svar på. Anledningen är att du inte bara köper en värmepump när du ska installera bergvärme – du köper hela installationen, vilken kan skilja väldigt mycket åt från fall till fall. För att ändå ge en uppfattning om nivån på investeringen det innebär med bergvärme, så kan man säga att priset brukar hamna någonstans mellan 100 000 och 150 000 kr. Det är dock viktigt att förstå att trots den stora investeringen, innebär de kraftigt sänkta driftkostnaderna att de allra flesta kan få mer pengar i plånboken redan från dag ett. Det finns även mer att läsa om vad som påverkar din bergvärme-kostnad.

 • Kan bergvarmepumpen fjernstyres?

  Ja, hvis bergvarmepumpen er produsert i 2009 eller senere. Da har du mulighet til å fjernstyre og overvåke varmepumpen via tilbehøret Thermia Online.